Hinduismen

hinduismen

Hinduism  är en av de äldsta levande religionerna. Hinduismen många riktningaroch i Sverige finns idag ca 5 000 anhängare. I världen ca 900 miljoner, de flesta i Indien.

Hinduismen är både religion och socialt system eftersom man föds in i ett kast. Hur människan lever sitt liv är viktigt då det påverkar återfödelsen (reinkarnationen).

Alla vuxna hinduer skall kremeras. Efter kremation sprids askan i floden Ganges eller över annat rinnande vatten.

  • Alltid kremation
  • Anhöriga vill vara med vid kremationen
  • Kistan transporteras oftast till hemmet
  • Saker i kistan förekommer
  • Askan i Gangesfloden

Mer om hinduismen kan du läsa på http://www.begravningar.se/att-ordna-begravning/olika-begravningsformer/hinduismen.