Svenska Kyrkan

svenska_kyrkan

75% av alla begravningsceremonier i landet sker enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri som gudstjänst för medlemmarna, vilket innebär att präst, musiker och lokal är avgiftsfritt. Övriga kostnader belastar dödsboet.

I takt med att andelen medlemmar i Svenska kyrkan minskar genom utträden eller avsaknad av dop, blir det färre antal avlidna som automatiskt har rätt att få en kyrklig begravning. Enligt Svenska kyrkans synsätt skall man respektera den dödes önskan och inte utföra en kyrklig begravning över någon som ej är medlem.

En kyrklig begravning kan också hållas i en frikyrka för deras medlemmar.

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, läs mer om den på http://www.begravningar.se/att-ordna-begravning/olika-begravningsformer/svenska-kyrkan-kristen-begravning.