Buddismen

buddismen

I Buddismen är kremering vanligast. Kroppen har varit själens hem under livet och det som är viktigt är att kroppen behandlas med respekt.

I Asien är vanligt att familjen bär vita kåpor och man tänder gärna rökelse. Begravningen förrättas ofta av en eller flera munkar klädda i saffransgula dräkter.

  • Kremation vanligast
  • Mycket olika traditioner
  • Rikligt med ljus och rökelse
  • Mat och andra saker på graven
  • Inget krav på speciella gravplatser

Läs mer om buddistisk begravningssed på http://www.begravningar.se/att-ordna-begravning/olika-begravningsformer/buddismen.