Bahai

Bahai beskrivs ofta en blandning av Islam och österns mysticism. Grundtanken är en strävan efter världsfred och mänsklig enhet. Bahairörelsen har sitt centrum i Israel men den största gruppen Bahai finns i USA.

Bahai har alltid jordbegravning. Företrädare för församlingen eller familjen klär den döde och  begravningsakten präglas av bön, sång och tal. Oftast är det familjen som är aktiv i flera av momenten.