Sambo

Att flytta ihop med någon är en omvälvande händelse för många, både utifrån ett personligt hänseende, men även rent juridiskt. Som nybliven sambo är det viktigt att du sätter dig in i de regler som blir tillämpliga på samboförhållandet, detta för att undvika obehagliga överraskningar.

Den lagstiftning som specifikt reglerar samboförhållanden återfinns i sambolagen. I sambolagen finns regler som bland annat reglerar vad som händer vid en eventuell upplösning av samboskapet, t.ex. med anledning av att den ena av samborna avlider eller att samborna väljer att avsluta relationen genom att separera.

Som sambo har du inte någon rätt till arv, däremot har sambor enligt sambolagens regler bodelningsrätt, vilket innebär att en sambo har rätt till en likadelning av bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk. Dock kan man genom upprättande av vissa juridiska handlingar avtala bort samt komplettera sambolagens regler för att få en så tillfredsällande situation som möjligt för just er. Vi bistår er gärna med information, rådgivning och/eller upprättande av handlingar för att trygga just ert juridiska och ekonomiska skydd

Samboavtal

I sambolagen finns den reglering som styr hur en bodelning mellan sambor ska göras. Genom upprättande av ett eget avtal, ett så kallat samboavtal, kan samborna tillsammans avtala bort dessa regler.

I ett skrivet samboavtal kan ni gemensamt avtala om hur en fördelning av bostad och bohag (samboegendom), införskaffat för gemensamt bruk ska göras med anledning av samboskapets upphörande (dödsfall, separation). Det finns möjlighet att avtala om att sambolagens regler gällande bodelning helt eller delvis avtalas bort. Det är vanligt att ett samboavtal upprättas i de fall där den ena sambon köpt hela, eller tillskjutit mestadels av pengarna vid köp av den gemensamma bostaden.

Testamente

Sambor saknar rätt att ärva varandra. Om en sambo avlider är det den avlidne sambons arvingar som ärver den avlidnes kvarlåtenskap. För att ni som sambor ska ha rätt att ärva varandra krävs ett testamente.

Det är viktigt att komma ihåg att ett barn alltid har en direkt rätt till arv efter sina föräldrar om de inte är gifta med varandra. Genom upprättande av testamente kan barnens rätt dock inskränkas till att endast omfatta laglotten, vilket är hälften av arvslotten som de annars skulle vara berättigade till enligt lag.

Lagen uppställer en del formkrav gällande utformningen av ett testamente, varför det kan vara klokt att ta hjälp av jurist för att säkerställa dess giltighet.

Bevaka testamente
Vår tjänst Dokumentbevakning innebär att vi bevakar att ditt testamente verkligen kommer fram den dagen det behövs. Det är en digital tjänst där vi via Skatteverket får vetskap om när en person vars dokument vi bevakar har avlidit. På så vis riskerar du inte att ditt testamente kommer fram för sent eller inte alls.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är en skriftlig handling med utfästelse om att betala en viss summa pengar. Det fungerar som ett kvitto för den som lånat ut pengar och upprättas som bevis för ett lån. I skuldebrevet fastställs villkor och förutsättningar för lånet. Det är vanligt att skuldebrev upprättas i situationer där sambor tillskjutit olika insatser vid inköp av exempelvis en bostad.