Olika kulturer

I alla kulturer är traditionerna vid begravningar lika starka som livet självt. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och som begravningsbyrå måste man ha både kunskap och förståelse olika traditioner vid dödsfall och begravning. Det har vi på E Nilssons.Religionsfriheten innebär också att alla kunna få sina behov av ceremonier och begravningsseder tillgodosedda så långt det är möjligt och hit räknas också de borgerliga begravningarna.

Men alla måste däremot följa de lagar och regler som styr begravningsverksamheten. Till höger i menyn kan du läsa mer om olika begravningsseder.

fjäril