Frikyrkosamfunden i Sverige

samfunden

En frikyrka är ett kristet trossamfund där medlemskapet bygger på frivillighet. Frikyrkorörelsen är en stor svensk folkrörelse och vid begravning i frikyrkosamfund är det respektive handbok för begravning som man följer.

Följande samfund är medlemmar i Sveriges Frikyrkosamråd:

 • Adventistsamfundet
  • Evangeliska Frikyrkan
  • Frälsningsarmén
  • Metodistkyrkan
  • Pingst – Fria församlingar i samverkan
  • Svenska Alliansmissionen
  • Svenska Baptistsamfundet
  • Svenska Missionskyrkan
  • Vineyard Norden

Mer om friskyrkosamfunden på http://www.begravningar.se/att-ordna-begravning/olika-begravningsformer/frikyrkosamfunden-i-sverige.