Här kan du lämna din minnesgåva

Att skänka pengar till välgörande ändamål är ett vanligt sätt att hedra en avliden. Ofta står det önskemål om en särskild fond i dödsannonsen och om du väljer att skänka en gåva får de anhöriga ett minnesblad där det står vem gåvan är ifrån.

FRII är en organisation med 146 medlemmar och ska verka för ett gynnsamt klimat i vårt land för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten samt höja kvaliteten i insamlingsarbetet.

Gå in på minnesgåvans webbsida för att skänka en gåva till en av FRIIs medlemsorganisationer.

Nedan finner du några av de största och mest vanliga fonderna. Dessa är välrenommerade och godkända för 90-konto i Plusgiro och Bankgiro vilka kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och därmed är en trygghet för att hjälpen kommer fram till det utlovade ändamålet.

Gåvorna bör betalas in i god tid för att minnesbladet skall komma fram till begravningen.
Det går bra att utföra detta direkt på organisationens hemsida eller också kan man betala in pengar till en fonds bank- eller plusgiro.
Viktigt att meddela fonden vid förmedling av gåva är följande:

  • Den avlidnes namn
  • Datum för begravningen
  • Eventuella minnesord och namnen på de som gåvan är ifrån
  • En adress dit minnesbladet ska skickas (till exempel en anhörig eller begravningsbyrån)

Länkar och kontaktuppgifter till några av de största och mest vanliga fonderna:

Cancerfonden Tel: 010-199 10 10 Pg: 901986-0 Bg: 901-9514
Hjärt- & Lungfonden Tel: 08-566 24 200 Pg: 90 91 92-7 Bg: 909-1927
Barncancerfonden Tel: 020-90 20 90 Bg: 902-0900
Läkare utan gränser Tel givarservice: 010-199 33 00 Pg: 90 06 03-2 Bg: 900-6032
Rädda Barnen Tel: 08-698 90 00 Pg: 902 003-3 Bg: 902-0033
Röda Korset Tel: 020-50 70 70 Pg: 900 800-4 Bg: 900-8004
Erikshjälpen Tel: 0383-46 74 50 Pg: 900 928-3 Bg: 900-9283
Sjöräddningssällskapet Tel: 077-579 00 90 Pg: 900 500-0 Bg: 900-5000