Islam – muslimsk begravning

Vi på E Nilssons har goda kontakter med de muslimska församlingarna och får ofta förtroendet att vara begravningsbyrå vid dessa begravningar.Muslimer kommer från olika länder med skilda språk och olika kulturbakgrund. Därför kan det finnas flera församlingar i en stad.

Gravar ska läggas så att den döde ligger vänd mot Mekka. Den döde skall begravas så snart som möjligt och ska alltid jordbegravas. Begravningen föregås av en religiös tvagning varefter den döde lindas i bommusltyg.

Om man använder kista skall det vara en enkel kista, blommor förekommer som regel inte. Muslimer motsätter sig av tradition obduktion.

Begravningen sker efter middagsbönen och inleds med en kort bön och sedan följer männen med till begravningsplatsen. De hjälps åt att lägga den döde i graven. Kvinnor är som regel inte närvarande utan ber i hemmet. Akten vid graven avslutas med bön.

Graven skall markeras med en enkel gravmarkör som visar var gravens huvud respektive fotändan finns. Gravstenar förekommer och skall ofta ha halvmåne och stjärna som symbol.

islam

Bra att känna till:

  • Tvagningsceremoni
  • Ansikte mot Mekka
  • Gravsättning inom 24 – 48 timmar
  • Gravsättning kan förekomma utan kista
  • Kremation ej tillåten
  • Ceremoni vid graven

Läs mer om muslimsk begravningstradition på http://www.begravningar.se/att-ordna-begravning/olika-begravningsformer/islam-muslimsk-begravning.