Länkar

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

På denna webbplats finns mer information om vad det innebär att vara en Auktoriserad Begravningsbyrå. Här finner du även alla Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.
Klicka här för att komma till Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Livsarkivet

Vilka önskemål har du inför din begravning? Vem eller vilka vill du ska ärva din kvarlåtenskap? Har du försäkringar som faller ut om du skulle avlida? Att fylla i Livsarkivet är i första hand en omtanke om dina närmaste. Detta för att inte lämna dem i osäkerhet den dag du inte längre kan ge uttryck för dina önskemål. I Livsarkivet kan du anteckna uppgifter om viktiga dokument (till exempel testamente, samboavtal, försäkringar), samt dina önskemål om donation och vård i livets slutskede. Du kan även fylla i dina önskemål om hur din begravning ska utformas.Hos oss på E. Nilssons begravningsbyrå kan du få hjälp med att fylla i ditt livsarkiv.
Läs mer om Livsarkivet

SBF:s Musik och Vers webbplats

Här finner du verser och musik.
Klicka här för att komma till SBF:s Musik och Vers webbplats

Familjesidan.se

Här finner du dödsannonser och tackannonser på nätet.
Klicka här för att komma till Familjesidan.se

Fredahl Rydéns

Fredahl Rydéns är vår tillverkare av produkter för begravningsbranschen.
Klicka här för att komma till Fredahl Rydéns 

Nilssons stenhuggeri

Klicka här för att komma till Nilssons stenhuggeri