Borgerlig begravning

borgerlig

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni man fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Den kan också innehålla religiösa inslag.
Om så önskas förrättar vi på E Nilssons begravningsakten men borgerlig officiant kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person.

Svenska kyrkan är skyldig att upplåta lämplig lokal för alla begravningar oavsett trossamfund. Det vanligaste är att man hänvisas till befintliga begravnings- eller krematoriekapell.

Det finns heller ingenting som hindrar att begravningsakten hålls utomhus, i det egna hemmet eller annan plats, bara det är praktiskt möjligt.

Läs mer om borgerlig begravning http://www.begravningar.se/att-ordna-begravning/olika-begravningsformer/borgerlig-begravning.